Biosafe Product ผลิตและจำหน่าย หน้ากากอนามัย หมวกคลุมผม ชุดคลุม และผลิตภัณฑ์อื่นๆ
Biosafe Product ผลิตและจำหน่าย หน้ากากอนามัย หมวกคลุมผม ชุดคลุม และผลิตภัณฑ์อื่นๆ
Biosafe Product ผลิตและจำหน่าย หน้ากากอนามัย หมวกคลุมผม ชุดคลุม และผลิตภัณฑ์อื่นๆ
Biosafe Product ผลิตและจำหน่าย หน้ากากอนามัย หมวกคลุมผม ชุดคลุม และผลิตภัณฑ์อื่นๆ

เกี่ยวกับเรา

เรามุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนอง ความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ประวัติและความเป็นมา

บริษัท ไบโอเซฟ โปรดักส์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2546 ได้รับทะเบียนการค้า เลขที่ 0105543088972 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 10 ไร่ ในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินธุรกิจในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทใช้ครั้งเดียว ที่ผลิตจากผ้าใยสังเคราะห์ ชนิดกันละอองน้ำซึมผ่าน ได้แก่กลุ่มผลิตภัณฑ์ หน้ากากอนามัย หมวกคลุมผม ชุดคลุม และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ใช้วัตถุดิบใกล้เคียงกัน สำหรับใช้ในทางการแพทย์ โรงงานอุตสาหกรรม และบุคคลทั่วไป รองรับตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ กระบวนการผลิตทั้งหมด กระทำขึ้นภายใต้การควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดตลอดกระบวนการผลิต เพื่อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง ภายใต้มาตราฐานสากล ISO9001:2015 และสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ ที่รับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปัจจุบันมีจำนวนเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตมากกว่า 22 เครื่อง กำลังการผลิตมากกว่า 10 ล้านชิ้นต่อเดือน โดยผลิตภายใต้แบรนด์ของ Biosafe 60% และผลิตในแบรนด์ของลูกค้า(OEM) อีก 40%

นโยบาย

ใช้ระบบมาตรฐานการจัดการด้านต่างๆมาส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
รับประกันคุณภาพของสินค้าและบริการด้วยกระบวนการปฏิบัติงานที่ดี
ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย
พัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลและส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย
ส่งเสริมการทำงานอย่างมีความสุข แรงงานมีรายได้และสวัสดิการที่เหมาะสม
ปรับปรุงสถานที่ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย มีอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดี
การปฏิบัติงานต้องเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

หน้ากากอนามัย

หน้ากากอนามัยชนิดยางยืดคล้องหูแบบ 2 ชั้น,3 ชั้น และ 4 ชั้น หน้ากากอนามัยชนิดสายผูก แบบ 2 ชั้น,3 ชั้น และ 4 ชั้น หน้ากากอนามัยเสริมคาร์บอนชนิดยางยืดคล้องหู 4 ชั้น

ชุดคลุม และถุงคลุมรองเท้า

สำหรับห้องปลอดเชื้อ (Surgical Gown) ชุดในห้องปฏิบัติการ (Isolation Gown) ชุดหมีกันฝุ่นและสารเคมี,ชุดกาวน์เอี๊ยม (Surgical Gown) ปลอกแขน (Coverall suit) ถุงคลุมรองเท้า (Cover Shoe)

หมวกคลุมผม

หมวกตัวหนอน (ฺBouffant Cap) หมวกคลุมผมทรงกลม(Round Cap) หมวกสำหรับห้องผ่าตัด (Surgeon Cap)

อื่นๆ ได้แก่ งานสั่งผลิต

ถุงคลุมเครื่องมือแพทย์ ถุงคลุมล้อรถ ผ้ารองศีรษะสำหรับสายการบิน สำหรับงานทันตกรรม ปลอกหมอน และผ้าปูที่นอน

การจัดจำหน่าย

ในประเทศและต่างประเทศ โดยผ่านตัวแทนจำน่าย และจำหน่ายตรง

กลุ่มลูกค้าและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

โรงพยาบาล ทั้งภาครัฐ และเอกชน โรงงานอุตสาหกรรมด้านอิเลคโทรนิคส์ ด้านอาหาร เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมทั่วไป คลินิกทั่วไป สถานความงาม สุขภาพ สถานบริการนวดผ่อนคลาย หรือสปา โรงแรมและภัตตาคาร สถานประกอบการท่องเที่ยว กลุ่มขายส่ง ขายปลีก ยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ กลุ่มผู้ซื้อโดยตรง ผ่านร้านค้าสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาเก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต